κυμαησμός


κυμαησμός
[киматизмос] εκ. волнение

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.